ZAPRASZAMY NA VIII EDYCJĘ KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY
24-25 WRZEŚNIA 2024 ROKU, WARSZAWA

VIII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 24-25 września 2024 r. w Warszawie.

W trakcie Kongresu poruszymy kilka ważnych kwestii związanych z organizacją instytucji samorządowych a jednym z kluczowych tematów będzie dyskusja o tym Czy prawo pracy nadąża za potrzebami pracodawców samorządowych i pracowników?

W ramach dyskusji poruszone zostaną różne aspekty prawa pracy i regulacje dotyczące zatrudnienia w samorządach by odpowiedzieć na pytanie: Jak szybko i elastycznie ustawodawstwo jest w stanie reagować na zmieniające się potrzeby i warunki pracy?

W niektórych przypadkach prawo pracy może być zbyt sztywne i nieelastyczne dla pracodawców, co utrudnia im efektywne zarządzanie personelem. Z drugiej strony, regulacje chroniące prawa pracowników są ważne dla zapewnienia godziwych warunków pracy i ochrony przed wyzyskiem.

Dlatego ważne jest, aby prawo pracy było dostosowane do rzeczywistych potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników, oraz aby była zachowana równowaga między ochroną pracowników a efektywnym funkcjonowaniem organizacji. Czy zatem warto dbać o regularne aktualizacje przepisów, aby dostosować je do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i pracy, czy pozwolić na stosowanie wewnętrznych regulacji w ramach danej instytucji samorządowej?

Prawo pracy w Polsce nadążać powinno za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami pracodawców samorządowych i pracowników. Jednym z ważnych aspektów, które powinny być uwzględnione, jest wdrażanie przepisów dotyczących różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie takiego otoczenia pracy, w którym wszyscy pracownicy będą traktowani sprawiedliwie i równo, niezależnie od płci, wieku czy orientacji seksualnej. Jak pracodawcy samorządowi wdrażają rozwiązania służące zapewnieniu różnorodności w zatrudnieniu?

Coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania związane z pracą zdalną oraz hybrydową. W administracji samorządowej wprowadzono w wielu instytucjach elastyczne formy pracy, które pozwalają pracownikom na pracę zarówno z biura, jak i z domu. Ale czy na bieżąco prowadzone są analizy i badania, które potwierdzają takie potrzeby pracodawców i pracowników i zadowolenie klienta z takiej organizacji pracy urzędów? Czy w ramach tak wykonywanych obowiązków zachowywane są wszystkie przepisy związane z odpowiednim miejscem pracy i ochroną danych osobowych? Czy taka praca jest efektywna i pozwala w pełni wykorzystać potencjał pracownika? Czy praca zdalna nie jest jedną z możliwości dnia wolnego od pracy w biurze?

Z drugiej strony motywacja pracowników jest kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji. Stosowanie różnego rodzaju benefitów pracowniczych może być skutecznym narzędziem motywacyjnym. Kodeks pracy powinien uwzględniać możliwość wprowadzania korzyści dodatkowych dla pracowników, które pomogą zwiększyć ich zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Coraz więcej mówi się o skróceniu czasu pracy. Czy samorząd ma możliwość szybkiego reagowania na takie zmiany? Z jednej strony stale mamy problem z nadmiarem obowiązków i brakiem czasu na wykonanie wszystkich powierzonych zadań a z drugiej strony skrócenia tygodniowego wymiaru czasu pracy może poprawić jakość życia pracowników oraz zwiększyć ich efektywność. Czy i jak skracanie czasu pracy może przynieść korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców samorządowych? Co to będzie oznaczało dla administracji samorządowej?

Kongres Sekretarzy to niezwykle ważne forum, na którym poruszane są kwestie trudne, ale niezwykle istotne dla rozwoju zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Sekretarz to nie tylko osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie dokumentacji, ale także wsparcie dla całej struktury zarządzającej. Dlatego też spotkania takie jak Kongres Sekretarzy są niezbędne, aby omówić zagadnienia związane z zarządzaniem, cyfryzacją, obroną przed cyberzagrożeniami, przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa oraz kompetencjami Sekretarzy.

Dzięki takim spotkaniom, sekretarze mają możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy, która pozwala im doskonalić swoje umiejętności oraz lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Kongres Sekretarzy to również doskonała okazja do budowania sieci kontaktów zawodowych i nawiązywania współpracy z innymi osobami z branży. Dzięki temu można łatwiej uzyskać wsparcie w razie trudności czy znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wnioski i pomysły, które powstają podczas Kongresu Sekretarzy, mają ogromne znaczenie dla rozwoju samorządu terytorialnego i poprawy efektywności pracy. Dlatego też najbliższe spotkanie to niezwykle ważne narzędzie do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy Sekretarzy.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Rozwój kompetencji i usług dla mieszkańców, jako priorytet administracji samorządowej w dynamicznym i wymagającym otoczeniu.

Podczas Kongresu wyłonimy również Laureatów III edycji Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej.

Poprzednia edycja Kongresu zgromadziła 400 uczestników: Sekretarzy i innych przedstawicieli JST z całego kraju, ekspertów, pracowników administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. Kongres w 2023 r. został objęty licznymi patronatami merytorycznymi i środowiskowymi – zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym, oraz medialnymi. Uczestnicy Kongresu podkreślali konieczność zachowania niezależności samorządów tak, aby mogły one realizować w sposób efektywny i odpowiedzialny zadania na rzecz swoich mieszkańców. Doświadczenia lat ubiegłych potwierdzają, że organizowany Krajowy Kongres Sekretarzy ma istotny wpływ na kształtowanie strategii zarządzania w samorządzie oraz sprawne zarządzanie na poziomie lokalnym.

Informacje dotyczące VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy oraz wcześniejszych Kongresów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kongressekretarzy.pl Zapraszamy do obejrzenia relacji z ubiegłorocznego wydarzenia na platformie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Kza0cOwQUGA&t=10s