ZGŁOSZENIA BIZNES

Koszt uczestnictwa w Kongresie – uczestnik  biznesowy :

Cena

Zakres uczestnictwa w Kongresie

   1380 zł + 23 % VAT cena uczestnictwa jednej osoby z noclegiem w pokoju dwuosobowym*
   1580 zł + 23% VAT cena uczestnictwa z noclegiem w pokoju jednoosobowym – ilość ograniczona*(decyduje kolejność zgłoszeń)
   1180 zł + 23% VAT cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu
   1090  zł + 23% VAT cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu i bez kolacji
   690  zł + 23% VAT cena uczestnictwa jednej osoby  w 1 dniu z lunchem

* Cena pobytu wraz z noclegiem zawiera: śniadanie,  Wellness z basenem i saunami  w godz. 6.00 – 22.00, wyżywienie 2 lunche, uroczystą kolację, przerwy kawowe, materiały kongresowe, parking.

Karta zgłoszenia (PDF)

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kongresie bez ponoszenia konsekwencji finansowych, jeśli zgłosi pisemnie organizatorowi swoją rezygnację na min. 12 dni przed rozpoczęciem Kongresu. Bez wcześniejszego powiadomienia uczestnicy zostaną obciążeni pełnymi kosztami.
  • dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu organizatora
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu
  • na potrzeby tworzenia przez organizatora dokumentacji z Kongresu Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach nagrywanych podczas trwania wydarzenia. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji wydarzenia oraz kolejnych jego edycji.