WYBIERZ KATEGORIĘ ZGŁOSZENIA

Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają unikatowy link do zarejestrowanych materiałów z pierwszego i drugiego dnia Kongresu, w tym do wszystkich sesji panelowych.