Partnerzy ze Śląska

Partnerami Regionalnymi Kongresu ze Śląska są: Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski, Akademia WSB, Górnośląsk-Zagłębiowska Metropolia, Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Partnerzy Środowiskowi

Na Kongresie nie zabraknie również przedstawicieli najważniejszych związków samorządowych. Wśród naszych Patronów Środowiskowych są: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Związek Województw RP.

 

Partnerzy Medialni

Ważnym elementem Kongresu jest współpraca z mediami, to dzięki nim informacje o naszej działalności mogą trafić do jak największej grupy odbiorców.

Czytaj dalej

Giełda Papierów Wartościowych Partnerem Kongresów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie objęła swoim Patronatem dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

 

 

Główny Urząd Statystyczny Partnerem Kongresu

Dominik Rozkruta, Prezes GUS pozytywnie zaakceptował wnioski o objęcie patronatem honorowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników i VI Krajowego Kongresu Sekretarzy.

 

Najwyższa Izba Kontroli Partnerem Kongresu.

Najwyższa Izba Kontroli objęła swoim Patronatem Merytorycznym dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

 

 

Urząd Zamówień Publicznych Partnerem Kongresu

Poznaliśmy kolejnego Partnera Merytorycznego Kongresu Sekretarzy jakim został Urząd Zamówień Publicznych.

Czytaj dalej